KONSTGILLET


Konst är inte särskilt konstigt - däremot ofta berikande och intressant.

KKF har ett mycket livaktigt Konstgille som besöker konstnärer och konstutställningar. Dessutom köper vi in konst som en gång om året, under trivsamma former, utlottas till Konstgillets medlemmar. Som medlem har du möjlighet att delta i de aktiviteter som Konstgillet anordnar.

Avgiften 200 kronor per år inkluderar också en andel/lott i den årliga utlottning som sker i december under gemytliga former. Du kan ha flera andelar à 200 kronor vilket därmed ökar din vinstmöjlighet. Medlemsavgiften betalas in till BG 5118-5502, skriv ditt namn på inbetalningen.

Varmt välkommen att gå med i Konstgillet, en av Sveriges äldsta privata konstföreningar som bildades 1946.


IMG_1441jpg
Konstnär: Karl Höglund