KONSTGILLET


Konst är inte särskilt konstigt - däremot ofta berikande och intressant.

KKF har inom föreningen ett mycket livaktigt Konstgille som besöker konstnärer och konstutställningar.
Konstgillet köper in konst som sedan en gång om året, under trivsamma former, lottas ut till medlemmarna.
Konstgillets medlemmar har  också möjlighet att delta i konstnärs besök, besök på konstutställningar mm som anordnas under året.

Avgiften per andel i Konstgillet är 200 kr/år som också är en andel/lott i den årliga utlottning som sker i december under gemytliga former.
Du kan ha flera andelar à 200 kronor vilket därmed ökar din vinstmöjlighet vid utlottningen. 
Avgiften betalas in till Konstgillets BG 5118-5502, skriv ditt namn på inbetalningen. 

Varmt välkommen att gå med i en av Sveriges äldsta privata konstföreningar som bildades  redan 1946.


IMG_1441jpg
Konstnär: Karl Höglund