STADGAR 

Stadgar för Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm, KKF.  Antagna vid ordinarie årsmöte 2015 samt vid ordinarie årsmöte 2016.