STIFTELSER OCH FONDER

Styrelsen i KKF förvaltar ett antal stiftelser där privatpersoner och/eller medlemmar testamenterat del/hela sin kvarlåtenskap med ett givet ändamål till föreningen.
Vissa stiftelser vänder sig till enbart KKF:s medlemmar och andra till kvinnliga kontorister. Kriterierna för varje stiftelse måste uppfyllas av den sökande.
Utdelningen sker vår och höst med sista ansökningsdag 15 april respektive 15 oktober.  

Det finns många olika typer av stiftelser. En vanlig typ av stiftelse är en avkastningsstiftelse. Denna stiftelse delar ut avkastningen till ändamålet som stiftaren satt upp. Stiftelselagen styr hur detta skall ske och i Sverige är det länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida. 
En fond är det generella namnet på en samling av pengar/värdepapper och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller en gåva utan bestämt ändamål men i många fall utgör  fonderna  en stiftelser med bestämt ändamål.

De stiftelser och fonder som KKF förvaltar har alla ett bestämt ändamål och du som söker måste därför fylla i ett ansökningsformulär som finns på vårt kansli.
Enklast kontaktar du oss via e-post till kansli@kkf.se 

Välkommen med din ansökan.  

Agnes Ahnérs minnesfond

Berta Edwalls fond

Adla & Julius Gerells fond

Systrarna Asps donationsfond

Emy Ströms minnesfond

KKF:s bostadsstiftelse

Anna Grundels donationsfond

KKF:s hjälpfonder

Alfhild Lagerlöfs fond

Sigrid Hallmans donationsfond

Axel Jacobssons fond

Syster Marys hjälpfond

Olga & Lisa Jonssons minnesfond

Anna Rundqvist fond

KKF:s fortbildningsverksamhet


 

KKFs Hjälpfonder, Stiftelsen Märta Anderssons bostadsstiftelse samt KKFs Bostadsstiftelse
äger totalt fem lägenheter som hyrs ut till föreningens medlemmar enligt de kriterier som
gäller för respektive stiftelse. De medlemmar som erbjuds att hyra en lägenhet står i KKFs
bostadskö. Avgiften 200kr per år betalas till BG 5024-6719.