STIFTELSER OCH FONDER

Under 1900-talet har privatpersoner och medlemmar testamenterat, med ett givet ändamål, del av/hela sin kvarlåtenskap till Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm. Dessa stiftelser har särskilda kriterier som måste uppfyllas av dig som söker bidrag ur dem. Vissa av stiftelserna vänder sig endast till KKF:s medlemmar och andra gäller kvinnliga kontorister. Utdelningen sker under vår och höst och med sista ansökningsdag är 15 april respektive 15 oktober.

När en person ger i uppdrag att en egendom avskiljs och förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål kan man säga att då bildas en stiftelse. Detta ska ske skriftligen och undertecknas av stiftaren och det kan vara genom ett testamente, gåvobrev eller annan handling. Stiftelsens egendom förvaltas enligt stiftelseförordnandet av någon som har åtagit sig denna uppgift.

Det finns många olika typer av stiftelser. En vanlig typ av stiftelse är en avkastningsstiftelse. Denna stiftelse delar ut avkastningen till ändamålet som stiftaren satt upp. Stiftelselagen styr hur detta skall ske och i Sverige är det länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Du kan läsa mera om detta på länsstyrelsens hemsida.

En fond är det generella namnet på en samling av pengar eller värdepapper och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller en gåva utan bestämt ändamål men i många fall är fonderna stiftelser med bestämt ändamål.

De stiftelser och fonder som KKF förvaltar har alla ett bestämt ändamål och du som söker måste därför fylla i ett ansökningsformulär som finns på vårt kansli. Enklast kontaktar du oss via e-post till kansli@kkf.se.

Välkommen med din ansökan.  

Agnes Ahnérs minnesfond

Berta Edwalls fond

Adla & Julius Gerells fond

Systrarna Asps donationsfond

Emy Ströms minnesfond

KKF:s bostadsstiftelse

Anna Grundels donationsfond

KKF:s hjälpfonder

Alfhild Lagerlöfs fond

Sigrid Hallmans donationsfond

Axel Jacobssons fond

Syster Marys hjälpfond

Olga & Lisa Jonssons minnesfond

Systrarna Petersons fond

Anna Rundqvist fond

KKF:s fortbildningsverksamhet

 


KKFs Hjälpfonder, Stiftelsen Märta Anderssons bostadsstiftelse samt KKFs Bostadsstiftelse
äger totalt fem lägenheter som hyrs ut till föreningens medlemmar enligt de kriterier som
gäller för respektive stiftelse. De medlemmar som erbjuds att hyra en lägenhet står i KKFs
bostadskö. Avgiften 200kr per år betalas till BG 5024-6719.