HISTORIK

Den 9 juni 1903 bildades "Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm" vid ett möte på Arbetarinstitutet. Vid den här tiden fanns redan ett jämförelsevis stort antal kvinnliga kontorister. Deras arbetsförhållanden och löner var helt oreglerade. Kvinnorna var utlämnade till arbetsgivarnas godtycke då det rörde sig om hur mycket kvinnorna fick i lön, hur lång arbetstiden var, om de fick betald semester eller någon semester överhuvud taget.

Affärsvärlden var vid sekelskiftet en fullständigt mansdominerad värld, som kvinnorna nu började ta sig in i. Varför just kontorsarbete kom att spela en viktig roll för kvinnors försörjning i Stockholm vid den tiden har flera förklaringar. Stockholm som vid sekelskiftet var den viktigaste industristaden i landet, växte i takt med industrialiseringen. Det uppstod ett ständigt ökande antal arbetsplatser inom handel och administration. För kvinnornas del spelade befolkningssituationen en viktig roll, eftersom det rådde stort kvinnoöverskott. Det hade börjat jäsa bland kvinnorna, de ville känna sig självständiga och ha rätt att själva försörja sig. En rad kvinnorörelser växte fram, bland andra rösträttsrörelsen. Mycket skarpa klassgränser rådde, det var svårt att överskrida dem. Det blev skandal om en kvinna gifte sig "under sin klass". För många ogifta kvinnor ur medelklassen blev kontorsarbete strängt taget den enda möjligheten till försörjning.

Mitt under första världskrigets mat- och penningbrist beslöt KKFs medlemmarna att bygga ett sommarhem. Medlemmarna hade samlat ihop pengar till husbygget under många år. Kvinnorna arbetade själva med röjning och hantlangning på tomten, de grävde själva brunnen för att spara pengar till annat. Solhöjden i Södra Ängby blev snabbt mycket populärt, som ett andra hem. Medlemmarna stod i kö för att få komma hit ut på semestern och lediga dagar. Många tillbringade veckor och hela somrar här.

Kontorens Platsförmedling, som bildades 1918, var ett samarbetsorgan för Kvinnliga Kontoristföreningen, Sveriges Kontoristförening, Mercuri-Schartauanerna, m fl. Kontorens Vikariatservice startade sin verksamhet 1964 och avvecklades 1994.

historik_2png