FÖRENINGEN

Föreningen bildades 1903 av Fredrika Bremerförbundet och Karin Dahlberg blev vår första ordförande. Redan några år senare valde föreningens medlemmar en ny styrelse med Mathilda Lindgren som ordförande.

Mathilda fortsatte som ordförande fram till 1922 och blev mycket betydelsefull för vår förening. Hon fick snart till sin hjälp Mathilda Stael von Holstein som vice ordförande och Valborg Ulrich som sekreterare. Under Mathildas ordförandeskap ökade medlemsantalet från ca 200 till över 600 medlemmar.

Edith Lindblom, ytterligare en stark kvinna, tog över som ny ordförande och fortsatte i 25 år fram till 1947. Under dessa år utvecklades föreningens roll ytterligare och Edith arbetade hårt för medlemmarna och kvinnors rättigheter. Föreningen hade som mest flera tusen medlemmar under Ediths tid som ordförande.

KKF fick tack vare gåvor och donationer ett eget bibliotek, en sjukkassa och även en pensionskassa. Det anordnades klubbar, samkväm, möten och vi startade vår egen medlemstidning 1912. Det var en mycket aktiv grupp kvinnor som även startade kurser, en sångkör och teatergrupp som underhöll på föreningens sammankomster.

1918 startade vi Kontorens platsförmedling tillsammans med Fredrika Bremer-förbundet och Mercuri-Schartauanerna och KKFs Anna Kinch skötte förmedlingen i många år. Denna övergick till att bli KKF Vikariatservice 1964 som förmedlade jobb till medlemmarna men detta upphörde 1994.

Under de första åren från starten 1903 hyrde vi föreningslokal runt om i centrala Stockholm, på adresser som Järnvägsgatan 8, Pipersgatan 29, Mäster Samuelsgatan 63, Jakobsgatan 20, Brunkebergsgatan 3 och Brunkebergs torg 15.

1932 flyttade föreningen till 11 rum på Drottninggatan 31 och blev kvar tills huset skulle rivas 1982. Då köptes lägenheten/kansliet på Sveavägen 45 och 1996 gick flytten vidare till Fleminggatan 77 där kansliet finns idag.

Tack vare generösa donatorer kunde KKFs ekonomi stärkas och föreningen kunde bjuda sina medlemmar både kurser och rekreation i sitt eget sommarhem Solhöjden. Huset skapades av medlemmarna som också i många år samlat ihop pengar. Med gemensamma krafter och mycket planerande stod det klart och invigdes 1917. Det har varit  många medlemmar som tillbringade sin lediga dagar på Solhöjden.


historik_1png