FÖRENINGEN

Föreningen bildades 1903 av Fredrika Bremerförbundet och Karin Dahlberg blev vår första ordförande. Redan några år senare valde föreningens medlemmar en ny styrelse med Mathilda Lindgren som ordförande. Mathilda fortsatte som ordförande i närmare 20 år och blev mycket betydelsefull för vår förening. Hon fick snart till sin hjälp Mathilda Stael von Holstein som vice ordförande och Valborg Ulrich som sekreterare. Under Mathilda Lindgrens ordförandeskap ökade medlemsantalet från ca 200 till över 600.

Edith Lindblom, ytterligare en stark kvinna, tog över som ny ordförande 1922 och fortsatte i 25 år fram till 1947. Under dessa år utvecklades föreningens roll ytterligare och Edith arbetade hårt för medlemmarna och kvinnors rättigheter. Föreningen hade som mest flera tusen medlemmar under Ediths Lindbloms tid som ordförande.

KKF fick tack vare gåvor och donationer ett eget bibliotek, en sjukkassa och även en pensionskassa. Det anordnades klubbar, samkväm, möten och vi startade vår egen medlemstidning 1912. Det var  en aktiv grupp kvinnor som även startade kurser, en sångkör och teatergrupp som underhöll på föreningens sammankomster.

1918 startades Kontorens platsförmedling tillsammans med Fredrika Bremer-förbundet och Mercuri-Schartauanerna där KKFs Anna Kinch skötte förmedlingen i många år. Denna övergick senare till att bli KKF Vikariatservice 1964 som förmedlade jobb till medlemmarna. Vikariatservice upphörde 1994.

Under de första åren från starten 1903 hyrde vi föreningslokal runt om i centrala Stockholm, på adresser som Järnvägsgatan 8, Pipersgatan 29, Mäster Samuelsgatan 63, Jakobsgatan 20, Brunkebergsgatan 3 och Brunkebergs torg 15. År 1932 flyttade föreningen in i  11 rum på Drottninggatan 31 och blev kvar tills huset skulle rivas 1982.
Då köptes en lägenheten/kansli på Sveavägen 45 och senare år 1996 gick flytten vidare till Fleminggatan 77 där kansliet fortfarande finns kvar idag.

Tack vare generösa donatorer kunde KKFs ekonomi stärkas och föreningen kunde bjuda sina medlemmar både kurser och rekreation i sitt eget sommarhem Solhöjden.
Huset skapades av medlemmarna som också i många år samlat ihop pengar. Med gemensamma krafter och mycket planerande stod det klart och invigdes 1917.
Det har under årens lopp varit  många medlemmar som tillbringat sin lediga dagar på Solhöjden.


historik_1png