Ansökan om medlemskap till Konstgillet

Fleminggatan 77, 5 tr
112 33 STOCKHOLM
Tfn 08-652 16 20
Medlemsavgiften är 200 kronor/andel