STYRELSEN 2019

Ordförande

Eva-Sandberg-Anderssonjpg
Eva Sandberg Andersson
E-post: sandberg-andersson@telia.com
Mobil: 0703-430 489

Vice ordförande

Britta-Wennerholm-nyjpg
Britta Wennerholm
E-post: britta.wennerholm@gmail.com
Mobil: 0709-496 037

Kassaförvaltare

Marianne-Magnussonjpg
Marianne Magnusson
E-post: marianne.magnusson@centerpartiet.se
Mobil: 0702-864466

Sekreterare

Siw Andersson
E-post: sivander@hotmail.com 
Mobil: 0702-811989

Ledamot - klubbmästare

Sisko-Haapea-litenjpg
Sisko Haapea
E-post: sisko.haapea@gmail.com
Mobil: 0704-819 005

Ledamot - intendent

Irma Gronroosjpg
Irma Grönroos
E-post: irma.g@comhem.se
Mobil: 0706-630 754

Ledamot - intendent

Olga Belonoschkin
E-post: olgabelo2010@gmail.com
Mobil: 0731-025 066

Suppleant

Eva Jörnow
E-post: eva.jornow@gmail.com
Mobil: 0706-017 821

Suppleant

Berit Högberg 
E-post: Berit.ho@outlook.com
Mobil: 0707 680865